maanantai 28. tammikuuta 2019

Lappi jatkaa matkailun strategista kehittämistä uusin työkaluin


Infograafi: Lapin materiaalipankki
Lapin matkailu on kasvanut kohisten muutaman vuoden ajan. Erityisesti kansainvälisten matkailijoiden määrä on ollut kasvusuuntainen. Talvi on edelleen kuuminta sesonkiaikaa Lapissa, mutta myös kesämatkailua halutaan kehittää, jotta tulevaisuudessa Lappi voisi olla entistä enemmän ympärivuotinen matkailukohde. Yksi tärkeä työkalu Lapin matkailun kehittämiseen on Lapin matkailustrategia, jota työstetään paraikaa Lapin liiton Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeessa.
- Syksyllä teimme aluekierroksen strategian pohjaksi. Alueen matkailutoimijoiden tavoitteet ja ylipäänsä ajatukset Lapin matkailun kehittämisestä on nyt koottu yhteen, kertoo Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeen projektikoordinaattori Hanna Baas.
Osallistujiksi aluekierrokselle on saatu Baasin mukaan niin matkailuyrittäjiä kuin kuntien edustajia ja aluekehittäjiäkin.
- Osallistujia oli yli 100 yhteensä yhdeksässä eri tilaisuudessa, mihin olemme erityisen tyytyväisiä!
 
Lapin matkailustrategiaa laaditaan vuosille 2018–2022, mutta sen pitkän aikavälin visio yltää aina vuoteen 2030 saakka.
- Tarkoituksena on saada aikaan tiekarttamainen strategia, joka sisältää paljon konkretiaa. Aluekierroksen tulosten perusteella tärkeimmät kehittämisen teemat ovat lumettoman ajan matkailun kehittäminen, kestävyys, saavutettavuus ja digitalisaatio, kertoo Baas.
Lapin matkailustrategiaa tehdään ohjaamaan niin hankerahoitusta kuin muutakin matkailun kehittämistä. Lapin matkailustrategia on työkalu myös matkailun alueorganisaatioille, joilla on myös omia matkailustrategioitaan.
- Meidän hankkeemme eli Lapin arkinen matkailuekosysteemi on ikään kuin työrukkanen tässä kuviossa. Kokoamme toimijat yhteen, järjestämme heille työpajat, joihin tuomme uusia ideoita ja näkökulmia, ja lopulta vastaamme kokonaisuuden hahmottamisesta, selittää Baas, jonka lisäksi hankkeessa työskentelee projektipäällikkö Kristian Sievers.
 

Horisontissa ympärivuotisesti saavutettava Lappi

 
Infograafi: Lapin materiaalipankki
Matkailustrategian alueellisissa työpajoissa Lapin matkailun valteiksi on nähty odotetusti luonto ja luonnonilmiöt, joita Lapissa voi ihastella. Baasin mukaan Lapissa ollaan valtavasti edellä koko muun Suomen matkailukehitystä kaikessa muussa paitsi saavutettavuudessa.
- Ulkoinen saavutettavuus on edelleen tärkeä kehittämiskohde Lapille, etenkin sesongin ulkopuolella. Tämän lisäksi tekemistä on myös matkaketjuissa eli siinä, miten täällä Lapin sisällä liikutaan.
 
Vaikka usein puhutaan pelkästä Lapin matkailusta, on Lappi maantieteellisenä alueena suuri, joten myös Lapin sisälle mahtuu paljon alueellisia eroavaisuuksia matkailunkin suhteen.
- Joillakin alueilla kuten pienemmillä paikkakunnilla pitäisi kehittää vielä talvimatkailua, kun taas isoissa matkailukeskuksissa halutaan nyt panostaa kesämatkailuun tai ylipäänsä matkailun ympärivuotisuuteen, kertoo Baas.
Matkailustrategian syksyn alueellisissa työpajoissa yleisin huolenaihe oli kuitenkin ympärivuotisuus: matkailusta on saatava kannattava bisnes myös lumettomana aikana.
 

Kohti kevään teemakohtaisia työpajoja

 
Lapin matkailustrategia ei pohjaudu pelkästään syksyn aluekierrokseen. Strategian työstäminen on jatkuva prosessi, jossa vasta taustatyöt on tehty - eli perustukset on valettu, nyt päälle pitäisi rakentaa vielä itse talo.
kuva: Hanna Baas | Lapin liitto
- Tällä hetkellä olemme tarkentamassa lyhyen aikavälin jo olemassa olevaa visiota vuodelle 2025. Lyhyen aikavälin vision pohjalta tehdään strategiset valinnat tulevaan Lapin matkailustrategiaan, ja taas strategiset valinnat käynnistävät pitkän aikavälin visiotyön tähdäten sinne vuoteen 2030, Baas selittää.
 
Seuraavaksi vuorossa on teemakohtainen työskentely sisältötyöpajoissa. Kevään sisältötyöpajoissa teemoina luvassa ovat vielä ainakin laatu ja turvallisuus, saavutettavuus, pitkän aikavälin skenaariot sekä lumettoman ajan kärkiteemat. Työpajoihin kutsutaan kunkin teeman kannalta tärkeät tahot, mutta tilaisuudet ovat kuitenkin avoimia myös muille.
- Esimerkiksi saavutettavuuden osalta olemme saaneet paikan päälle edustajia Finavialta, VR:ltä sekä Finnairilta. Yksi tavoite teemakohtaisissa sisältötyöpajoissa onkin saada mukaan yhteistyökumppaneiden ja ”gurujen” näkemykset!
 
Teemakohtaisessa työskentelyssä on myös mahdollista sukeltaa sellaisiin teemoihin kuin lähiruoka sekä uusiutuvan energian hyödyntäminen Lapin matkailukohteissa.
- Toistaiseksi syksyllä ja alkutalvesta olemme liikkuneet ”ylätasolla” eli puhuneet yleisesti kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta. Voisin kuitenkin kuvitella, että nämä teemat nousevat esille vahvasti kevään sisältötyöpajoissa, Baas pohtii.  
 

Tulevat Lapin matkailustrategian sisältötyöpajat:

 
Pitkän aikavälin skenaariot Lapin matkailussa 13.2.2019
Hungry for Lapland ja ruokamatkailu 15.3.2018
 
Linkit viimeisiin työpajoihin päivitetään myöhemmin hankkeen kotisivuille: http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-arktinen-matkailuekosysteemi
Ota haltuun myös Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeen Twitter: https://twitter.com/matkailuekosyst

Infograafi: Lapin materiaalipankki


tiistai 8. tammikuuta 2019

Sallan hiihtokeskuksessa liikutaan sähköautolla

Kestävästä matkailusta on viime aikoina keskustelu kovasti. Mutta millaisia tekoja sen eteen on täällä Lapissa tehty? Lue alta juttu Sallan hiihtokeskuksen satsauksesta sähköautoon - tällaista edelläkävijyyttä tarvitaan! Tiedot juttuun on antanut Sallan hiihtokeskuksen somevastaava Jonne Vaahtera.


kuva: Jonne Vaahtera
"Sallan hiihtokeskus on hankkinut Sallaan ensimmäisen sähköauton (Nissan Leaf). Hankinnassa yhdistyy kaksi erinomaista ilmastotekoa: ilmastoystävällinen liikkuminen sekä jakamistalous. Sähköauto on hankittu yhteiskäyttöön, ja sitä voi vuokrata edullisesti hiihtokeskuksesta.

Kuva: https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/
Salla Ski Resortin sähköauton käyttö on todellinen ilmastoteko. Sallan hiihtokeskus käyttääkin kaikessa toiminnassaan 100 % uusiutuvaa sähköenergiaa. Myös sähköauto ladataan hiihtokeskuksessa aina 100 % uusiutuvalla energialla. Hiihtokeskuksen käyttämä ja sähköautoon ladattava sähkö on lisäksi EKOenergia-sertifioitua. EKOenergia on Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifikaatti uusiutuvalle energialle, ja se kertoo, että energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävästi, eikä sen tuotannossa vaaranneta luonnonympäristöjä kuten kalojen kulkureittejä tai lintujen pesimäalueita.
kuva: Jonne Vaahtera
Hiihtokeskuksen sähköauto tulee helppoon yhteiskäyttöön Sallaan tuleville matkailijoille ja myös sallalaisille. Matkailija voi siis helposti matkustaa Sallaan lomalle käyttäen julkisia kulkuvälineitä tai yhteiskyytejä. Omiin menoihin voi loman aikana vuokrata yhteiskäyttöistä sähköautoa. Auton voi vuokrata korkeintaan kahdeksi tunniksi ja näin hoitaa vaikkapa kauppareissun Sallan kirkonkylään. Kahden tunnin vuokraus maksaa 29 euroa, ja autoon mahtuu mukavasti 4-5 henkilöä.

Tee ilmastoteko valitsemalla kauppareissullesi hiihtokeskuksen sähköauto. Samalla pääset helposti kokeilemaan tulevaisuuden liikkumismuotoa! Suomen kansallisen ilmastostrategian mukaan liikenteessä tulee tapahtua selkeä muutos ilmaston hyväksi, ja muutos saadaan aikaan nimenomaan sähköautojen osuutta kasvattamalla. Salla Ski Resort on edelläkävijänä mukana tässä tärkeässä työssä ja viitoittaa ekologisempaa tulevaisuutta meille kaikille. Ole sinäkin osa tätä tulevaisuutta - jo nyt!"

Lue lisää Sallan hiihtokeskuksen toiminnasta ja tule seuraamaan somessa:
nettisivut: https://ski.salla.fihttp://visitsalla.fi/
Facebook
Twitter
Instagram