tiistai 17. tammikuuta 2017

Hajautetusta uusiutuvasta energiasta oma ohjelma ensi keväällä


Älykäs arktinen maaseutuverkosto -klusterissa toimii kaksi teemaryhmää: hajautettu uusiutuva energia- ja elintarviketeemaryhmät. Energiateemaryhmä on alkanut laatia hajautetun uusiutuvan energian ohjelmaa Lapin maaseudulle. Ohjelma valmistuu keväällä 2017, ja sen toimenpiteillä tähdätään vuoteen 2025. Ohjelma tulee olemaan osa Arktisen biotalouden kehittämisohjelmaa, jossa kuvataan konkreettisia toimia alalla vuoteen 2025 mennessä. Samankaltainen ohjelma on tekeillä myös elintarviketeemaryhmässä.

Energiateemaryhmän vetäjänä toimii Tuomas Alakunnas Lapin ammattikorkeakoulusta. Teemaryhmän työpajojen pohjalta koostetaan hajautetun uusiutuvan energian ohjelma yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Ohjelman teemana on hajautetun uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet Lapin maaseudulla.

Ohjelman päätavoitteena on ohjelmassa listatuilla toimilla pysäyttää pääomapako Lapin maaseudulta. Tähän tavoitteeseen päästään tulemalla energiaomavaraiseksi ja parhaassa tapauksessa pystymme kääntämään rahavirran jopa positiiviseksi ylijäämäenergian myynnillä, jolloin pääoma jää alueelle hyödyttämään paikallista väestöä. Kylien energiaomavaraisuuden parantaminen on yksi tärkeä keino, kun pääomapako pyritään estämään. Esimerkiksi kylien maatalousjätettä voidaan hyödyntää energiaksi biokaasun muodossa jo nykyään kannattavasti. Uusiutuvista lähteistä tuotettua energiaa voidaan hyödyntää joko paikallisesti tuotantokohteissa tai jalostaa vaikkapa liikennepolttoaineeksi.

Työpajat järjestetään keväällä 2017 seuraavasti :

Torstai 19.1. 13.00–16.00 uusiutuvan energian 2. työpaja (osa 1), Lapin AMK
Perjantai 20.1. 13.00–16.00 uusiutuvan energian 2. työpaja (osa 2), Lapin AMK

Torstai 23.2. 9.00–16.00 uusiutuvan energian 3. työpaja Pilkkeellä

Maanantai 20.3. 09.00–16.00 uusiutuvan energian 4. työpaja ProAgrialla

Torstai 27.4. 09.00–16.00 uusiutuvan energian 5. työpaja, paikka tarkentuu myöhemmin

Tämän vuoden puolella julkaistaan myös tutkimus lappilaiskylien energiaomavaraisuuden mahdollisuuksista. Tutkimushankkeen nimi on Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi ja sen kokeilualustana on Agrokeskus-toimintamalli.

Lisätietoa:
Tuomas Alakunnas, 0400 164 471, tuomas.alakunnas@lapinamk.fi
Johanna Asiala, 040 661 2592, johanna.asiala@lapinliitto.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti