keskiviikko 8. helmikuuta 2017

Yrittäjyyden kehittäminen on kaiken A ja O!

Lappia ja sen maaseutua kehitetään vahvasti modernin aluekehittämisen klusterimallin johdolla. Yksi Arctic Smartness -brändin alla toimivista klustereista on arktinen älykäs maaseutuverkosto -klusteri, jonka vetäjänä toimii Johannes Vallivaara ProAgrialta. Maaseutuklusteri lähtee luomaan kokonaisvaltaisesti uudenlaisia arvoverkostoja maaseudun elinvoimaisuuden mahdollistamiseksi. Klusterin kaikki toimet pyrkivät tukemaan kannattavan liiketoiminnan kehittymistä.

- Maaseutuklusterin tehtävänä on tarttua asioihin ja lähteä viemään niitä ponnekkaasti eteenpäin. Luomme ennakkoluulottomasti uutta maaseutuparadigmaa, jossa maaseutu on monipuolinen, elävä, liiketoiminnallinen kokonaisuus ja ihmiset siellä voivat hyvin, taustoittaa Vallivaara.
Yhdessä tekemällä maaseutuklusteri pystyy luomaan resursseja uudelle elinkeinotoiminnalle ja synnyttämään siten energia-alan yrittäjyyttä Lappiin.

Maaseutuklusterin suurena missiona on pysäyttää pääomapako maaseudulta, ja energian ostaminen maaseudun ulkopuolelta on taas suurin pääomapakoa aiheuttava tekijä. Tämän vuoksi maaseutuklusteri onkin ottanut yhdeksi kehityksen kärjeksi hajautetun uusiutuvan energian ja siihen liittyvän yrittäjyyden kehittämisen Lapin maaseudulla.

Yhdessä tekemällä visiota kohti


Lapissa on viime aikoina ollut positiivinen pöhinä aluekehittämisen ja uusiutuvan energian ympärillä.
Lapin luonto tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisille uusiutuville energiamuodoille. Hyödyntämätön bisnespotentiaali esimerkiksi kylissä tuotetun hajautetun energian suhteen tulee vain yhdessä löytää.
- Kun parannamme kylien energiaomavaraisuutta, saamme pääoman jäämään kyliin. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemme kuitenkin paljon uusia, innokkaita yrittäjiä. Yrittäjyyden kehittäminen onkin kaiken a ja o!

Maaseutuklusterin vahva visio on, että vuoteen 2020 mennessä alueella on 10 energiaomavaraista kylää ja 100 energia-alan yritystä tai yrittäjää. Käsi kädessä hajautetun energian kehittämisen kanssa kulkee myös maaseutuklusterin toinen kärkiteema elintarvikkeet.

Lisätietoa maaseutuklusterista:
Johannes Vallivaara, ProAgria Lappi, 040 684 5741, johannes.vallivaara@proagria.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti