sunnuntai 23. syyskuuta 2018

Mitä kuuluu Lappi-sopimukselle? Osa 2: nyt me tehemä oikiasti yhessä!

Aloitimme Biotalousuutisissa Mitä kuuluu Lappi-sopimukselle? -juttusarjan viime keväänä (lue juttu 18.5.). Nyt on luvassa sarjan toinen osa - hyppää mukaan lakisääteisen maakuntaohjelman maailmaan! 

kuva: Lapin materiaalipankki | Simo Vilhunen.
Lappi-sopimuksen toimeenpano on lähtenyt kohisten käyntiin. Yhdessä laadittu sopimus on alkanut toteuttaa itse itseään, vieläpä yllättävän nopealla tahdilla. Ilahduttavaa on, että kaikessa Lappi-sopimusta toteuttavassa toiminnassa näkyy yhdessä tekeminen. Verkostojen arvo on Lapissakin ymmärretty, ja verkostoja on alettu hyödyntämään aiempaa tehokkaammin. Tieto on tehty jaettavaksi - ja nyt sitä uskalletaan oikeasti jakaa! Seuraavaksi nostamme esille muutamia Lappi-sopimuksessa linjattuja tärkeitä toimia, jotka on saatu liikkeelle kuluneen vuoden aikana. 

kuva: Lapin materiaalipankki | Visit Rovaniemi
Ohjaamotoiminnan menestys on ollut erityisen hieno juttu. Matalan kynnyksen palvelut nuorten työllistämisessä ovat vahvistuneet, ja samanlaisia matalan kynnyksen palveluita on suunniteltu siirrettäväksi useammille eri kohderyhmille, mikä on loistava uutinen. Näin ohjaamotoiminnasta pääsevät hyötymään muutkin! 

Maaseudun kehittämisessä on otettu nopealla tahdilla suuri loikka erityisesti yritystoiminnan suhteen. Maaseudulla puhutaan yritystoiminnasta nyt aivan eri mittakaavassa, sillä lappilaisella maaseudulla on nyt ennätysmäärä yrityksiä. Yrityksien toimialat vaihtelevat perinteisestä maataloudesta luonnontuotteiden jalostukseen, matkailuun ja rakentamiseen. 

Lappi myös modernisoituu esimerkiksi oppilaitosten osalta. Tästä malliesimerkki on Louen osaamiskeskus, joka yhdistää koulutuksen ja elinkeinoelämän saumattomasti yhteen, saman katon alle. Louella toimivat tällä hetkellä Meän Liha sekä Arctic Ice Cream Factory, joka ottaa maidon jäätelöihinsä suoraan Louen maatilalta. Louella Ammattiopisto Lappia kouluttaa uusia maaseudun moniosaajia muun muassa maaseutuyrittäjiksi, metsäpalveluiden tuottajiksi ja eläintenhoitajiksi. Tutustu Louen toimintaan tämän videon kautta! Osaamisen kehittämisen näkökulmasta katsottanut Lapissa toimijat ovat muutenkin aktiivisia, liikkeellä on paljon osaamista ja tutkimusta kehittävää hanketoimintaa
Kuva: Lapin materiaalipankki | Marko Junttila.

Lappi-sopimuksessa tähdätään myös kestävyyteen. Kestävyyttä testataankin nyt tositoimissa, kun Lapin matkailustrategiaa lähdetään työstämään. Samalla on suunnitteilla maakunnan oma agenda kestävälle kehitykselle, ja tämä on tarkoitus toteuttaa laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä. 

Lappi-sopimuksessa on vahva painotus kansainvälisyydessä. Kansainvälisyyden suhteen onkin tapahtunut hurjasti ja monilla eri sektoreilla, monien eri tahojen toimesta. Esimerkiksi älykkään erikoistumisen kautta Lappi on saanut hyvää näkyvyyttä eurooppalaisilla kentillä: Lappi on pystynyt yhdellä äänellä vaikuttamaan muun muassa komission poliittisiin aloitteisiin. Yksin pienet toimijat eivät välttämättä saa ääntänsä ns. isoissa saleissa kuuluviin, mutta yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa! Yksi esimerkki lappilaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen osalta on Lapland Food Clubin toiminta. Lapland Food Clubiin kuuluu lappilaisia elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden tuottajia, jotka ovat lähdössä suurille kuluttajamessuille, Grüne Wochelle, tammikuussa Berliiniin samalla visuaalisella ilmeellä ja nimellä.

kuva: Lapin materiaalipankki | Eeva Mäkinen.
Metsään liittyviä hankekokonaisuuksia on Lapissa paljon liikkeellä, samoin kuin valmistavan teollisuudenkin osalta. Näissä kaikissa keskiössä on toimialan modernisaatio sekä kestävyys. Lapissa on lähtenyt vahvasti liikkeelle Arktinen älykäs metsäverkosto -klusteri, joka yhdistää lappilaiset metsäalan toimijat tavoitteenaan synnyttää yhteistyötä, lisätä arktisen metsäosaamisen tunnettavuutta ja luoda yhteyksiä EU:n ja muiden kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa. Klusteri toimii siis ruohonjuuritason metsäalan yrityksistä aina EU-komissioon asti. 

Matkailun osalta kesämatkailun kasvua tavoittelevia hankkeita on päässyt vauhtiin ja tuloksia odotellaan näkyväksi jo ensi kesälle. Matkailun supertalvi näkyy kuitenkin vielä vahvasti rahoitus- ja kehittämistoiminnassa. Ilahduttavaa on, että House of Laplandin vetämän Löydä paikkasi Lapissa -kampanjan kautta on saatu lupaava joukko uusia lappilaisia Lappiin - uusia tekijöitä #tehemäpois-joukkueeseen tarvitaan aina!

kuva: Lapin materiaalipankki | Lapin Safarit.
Teollisuuden modernisaatiossa on otettu pitkä yhteistyöaskel Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Lappi on yksi kymmenestä Euroopan alueesta, jotka Euroopan Komissio on valinnut elinkeinot murroksessa -alueiden pilottiinsa. Lisäksi mukaan on valittu kaksi valtiota. Valituiksi tulleiden alueiden viranomaiset pääsevät kehittämään aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena on alueen teollisuuden uudistaminen kestävällä tavalla ja alueen luonnonvarojen älykäs hyödyntäminen talouskasvun tukemiseksi. Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tiivistävät pilotin aikana yhteistyötään sekä viranomaisten että sidosryhmien tasolla. Lisätietoa: ELMO:n Lapin maakunnallinen yhdyshenkilö Kaarina Mäcklin (kaarina.macklin@lapinliitto.fi, 040 168 0137). 

Lappi-sopimus on siis toteutuksen alla kaiken aikaa. Sitä toteutetaan aktiivisesti, värikkäästi ja vauhdilla. Vivahteita on erilaisia ja tekijöitä monennäköisiä, mutta yksi yhdistää - rakkaus Lappiin! 

Juttu perustuu Lapin liiton strategiapäällikkö Mervi Nikanderin (mervi.nikander@lapinliitto.fi, 050 444 5606) haastatteluun.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti