maanantai 10. syyskuuta 2018

Kohti biokaasun tuotantoa lappilaisissa kylissä - Saijan Energia oy perustettu

Saijan Energia Oy julkaisi elokuussa 2018 alla olevan lehdistötiedotteen:

Muutaman vuoden ajan on Saijalla ollut vireillä vihreän talouden ja kiertotalouden kehittämishanke, jonka tavoitteena on saada tuotettua yhä suurempi osa kylän asutuksen tarvitsemasta energiasta paikallisesti omista raaka-ainelähteistä. Hankkeessa on selvitelty puun energiakäytön uusimpia sovelluksia, aurinkoenergiaa ja biokaasun tuottamista. Selvitettävänä on ollut biokaasun tuottaminen karjan lannasta ja huonompilaatuisesta tuorerehusta sekä muista biojätteistä kuten ravintoloiden, kauppojen ja suurkeittiöiden elintarvikerasva- ja ruokajätteet. 

Biokaasulaitos Louella, Tervolassa.
Kuva: Arktinen biotalous
Biokaasun tuotannon etuja ovat prosessissa syntyvän lietelannan parempi soveltuvuus kasveille, parempi mahdollisuus lannan levitykseen ja tästä syntyvät lannoitekustannussäästöt, hajuttomuus sekä prosessista saatava biokaasu. Kaasua voidaan käyttää lämmön ja sähkön tuotantoon ja jatkojalostettuna liikennepolttoaineena. 

Biokaasulaitos voi toimia myös kaasun tuotantoon soveltuvan yhdyskuntajätteen käsittelylaitoksena. Biojätteen sisältämät ravinteet tulisivat maatilojen viljelykäyttöön ja biokaasu hyödynnettäisiin samoin kuin muukin kaasu. Tavoitteena on olla edullisempi vastaanottopiste ravintoloiden, suurkeittiöiden sekä kauppojen elintarvike- ja ruokajätteille kuin muut jätteenkäsittelyvaihtoehdot. 

Biokaasulaitos sisältää lietelannan, paalurehun ja muiden biojätteiden vastaanottotilat, kaasutusreaktorin, kaasun puhdistuslaitteet, kaasua käyttävän lämmityskattilan sekä generaattorin. Erillinen kaasun puhdistuslaitos tarvitaan liikennepolttoaineelle, jonka puhtausvaatimus on suurempi. Lisäksi tarvitaan kaasun varastointi, kuljetussäiliöt ja jakeluasema. Puhdistettua kaasua voidaan kuljettaa kauempana oleville tankkausasemille. Prosessissa tarvittavaa lämpöä voidaan tuottaa puulla. 

kuva: Photokrafix | Lapin materiaalipankki. 
Biokaasu on muita polttoaineita edullisempi polttoaine. Sitä voidaan käyttää autoihin ja koneisiin, jotka ovat joko tehdastekoisina kaasukäyttöisiä tai jälkiasennuksella kaasua käyttäviksi muutettuja. Hallitus haluaa Suomen teille 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on pienentää liikenteen päästöjä. Biokaasuauton päästöarvot ovat hyvin alhaiset. 

Kaasuautolla voi ajaa yhdellä tankkauksella esimerkiksi 400 km kaasulla ja saman matkan vielä bensiinillä. Tankkauspisteverkosto on tiheämpi Etelä-Suomessa, mutta matkailuelinkeinon vuoksi on näillekin autoille hyvä saada tankkauspisteitä matkailukeskusten lähelle. 

Näiltä pohjilta ja näillä ajatuksilla on kesän 2018 aikana perustettu Saijalle Saija Energia Oy jatkamaan hankkeen kehitystyötä. Yhtiön toimialaa on energian tuottaminen ja markkinointi. 

Ensi töinään päätti yhtiö liittyä kolmivuotiseen Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta -hankkeeseen ja sitoutua maksamaan hankkeen yksityisrahoitusosuuden, mikäli hanke saa myönteisen päätöksen ja toteutuu. Lisäksi yhtiö päätti hakea bioenergialaitokselle investointitukea hallituksen kärkihanke-haussa. 

Ensi vaiheessa yhtiö ryhtyy tekemään selvitystä alueelta saatavista bioenergia syötteistä ja biokaasun käyttäjistä sekä tarvittavista laitteista ja tekniikasta. Uuden hankkeen puitteissa käydään keskustelut paikallisten ravintoloiden ja muiden biopohjaista sivuvirtaa tuottavien yritysten kanssa. Aiheena mm. biokaasun tarve yrityksessä sekä saatavan biokaasulaitokseen sopivan biomassan määrä ja laatu.
kuva: Arktinen biotalous
Lue myös maaliskuussa 2017 Biotalousuutisissa julkaistu juttu saijalaisten suunnitelmista. Jutun löydät TÄÄLTÄ

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti