torstai 13. joulukuuta 2018

Erätauon paikka!

kuva: Tiina Liuska, Lapin liitto.
Uusi EU-ohjelmakausi häämöttää horisontissa. Lapissa valmistaudutaan kauden vaihtumiseen luomalla yhteinen Lapin maaseutuohjelma, joka tulee tulevalla ohjelmakaudella ohjaamaan rahoitusta maaseudulla niin EAKR-, ESR- kuin MSR-hankkeissa. Koska Lapin maaseutuohjelma vaikuttaa koko Lapin kehittämiseen, on se työstämiseen haluttu osallistaa laajasti lappilaisia vauvasta vaariin. Kyseessä on Lapin kehittämisen kannalta erittäin tärkeä työväline, jonka sisältöihin on voinut vaikuttaa kuluneen syksyn aikana muun muassa Erätauko-keskusteluissa, ja vaikuttamismahdollisuudet jatkuvat tulevana keväänä Leader-alueittain järjestettävissä työpajoissa, joissa ohjelmalle määritellään visio, tavoitteet sekä toimenpiteet. Ensi viikolla julkaistaan työpajojen päivämäärät, joten kannattaa pysyä kuulolla!

Erätauko-keskustelutilaisuuksia pidettiin neljä eri puolilla Lappia. Tilaisuuksiin kutsuttiin henkilökohtaisella kutsulla erilaisia Lapin maaseudun ihmisiä, jotka eivät yleensä saa niin helposti ääntään kuuluville kehittämisessä. Kaikkien mielipide on kuitenkin tärkeä, ja Erätauko-keskusteluissa haluttiin luoda luottamuksen ilmapiiri, jossa ihmiset saivat kertoa oman näkemyksensä Lapin maaseudusta sekä omien kokemuksien kautta ajatuksia siitä, mikä Lapin maaseudun kehittämisessä on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Yhteisymmärrykseen ei ollut tarkoitus pyrkiä, vaan tuoda rohkeasti esille erilaisia näkökulmia ja ajatuksia, joista on myöhemmin lähdetty työstämään erilaisia skenaarioita Lapin maaseudun tulevaisuudesta.

Erätaukoilemassa ympäri Lapin - lue mikä kuntalaisia puhututti!


kuva: Maaseutuklusterin viestintä
Kaikki alkoi tiistaina 2.10. Sodankylästä. Sodankylän keskustelussa oli vahvasti läsnä maaseudun yhteisöllisyys ja sen merkitys kylien asuttuna ja elävänä pitämisessä. Naapuriapua pidettiin Sodankylässä erittäin korkeassa avussa - tämä nähtiin erittäin suurena vahvuutena Lapin maaseudulle. Myös logistiikka puhututti. Nuoret kyllä pääsevät kylistä liikkumaan, mutta entäs vanhempi polvi? Miten asiat voidaan järjestää niin, että heille tärkeät palvelut ovat jatkossa turvattu Lapin maaseudulla?

Tunnelma ensimmäisessä keskustelussa oli hyvin lämmin. Kotiinlähdön hetkellä moni totesi, että keskustelu sai heidät uskomaan siihen, että lappilaisilla kylillä ja maaseudulla on tulevaisuutta niin kauan, kun ihmiset ajattelevat kotiseudustaan lämpimästi ja niin kauan, kun ihmiset ovat valmiita työskentelemään sen puolesta, että maaseudulla voi asua jatkossakin. 

kuva: Maaseutuklusterin viestintä
Seuraavana pysäkkinä oli Keminmaa maanantaina 5.11. Keminmaan keskustelussa osallistujia huoletti erityisesti ilmastonmuutos, joka näyttää etenevän myös Lapin maaseudulla. Ilmastonmuutoksen vaikutukset esimerkiksi talveen koettiin merkittäväksi. Monet ihmiset asuvat talven takia Lapissa ja nauttivat talvisista harrastuksistaan - mitä käy, jos jatkossa lunta ei tulekaan kuin muutamaksi viikoksi tai jos pakkaset loppuvat? Miten käy matkailun ja toimeentulomme? Mitä jos tulevaisuudessakin kesät ovat yhtä tukalia pitkine hellejaksoineen? Toisaalta myös sosiaalinen media mietitytti mahdollisuuksineen ja uhkakuvineen. Some voi olla Lapin maaseudulla monelle ihmiselle ainoa väylä ilmaista tuntemuksiaan muille, toisaalta siellä myös negatiiviset asenteet pääsevät leviämään helposti.

kuva: Maaseutuklusterin viestintä
Kolmanneksi Erätauko vihellettiin käyntiin Kemijärvellä keskiviikkona 14.11. Paikalla oli mukavan eri-ikäistä väkeä ja keskustelussa nousikin esille huoli siitä, tiedostavatko lappilaiset nuoret Lapin maaseudun mahdollisuudet esimerkiksi etätyön suhteen vai muutetaanko maaseudulta pois vain sen takia, ettei siellä nähdä minkäänlaisia mahdollisuuksia ansaita toimeentuloa? Myös kemijärveläiset korostivat omakohtaisissa kokemuksissaan luonnon ja sen rauhan arvoa - tällaista ei ole missään muualla Suomessa! Järvimaisemaa todella osataan Lapin järvimailla arvostaa. Toisaalta kemijärveläiset pohtivat, miksemme saa Lapissa nauttia nykyistä enemmän puhdasta lähiruokaamme - sehän olisi ilmastonkin kannalta parempi ratkaisu. 

kuva: Maaseutuklusterin viestintä
Viimeinen Erätauko vietettiin Rovaniemen Hirvaan kylässä tiistaina 20.11. Hirvaan koululla jakauduimme kahteen ryhmään, joista toinen keskusteli ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Lapin tulevaisuuteen ja toinen taas ruoan tulevaisuudesta sekä teknologiasta.

Ilmastoryhmässä puhututti liikenteen järjestäminen kylistä niin, että se kuormittaisi mahdollisimman vähän ilmastoa. Kimppakyytejä kyllä on, mutta ne eivät ole kovin organisoituja. Esille nousi myös huoli siitä, etteivät yksittäiset kuluttajat aina tiedä, millainen valinta on ilmaston kannalta paras: valitako kierrätysmuovista valmistettu muovikassi vai ulkomailta poimitusta puuvillasta valmistettu kangaskassi? Informaatiota on saatavilla paljon, mutta vain harva ehtii käymään kaikkea läpi.

Teknologian ja ruoan tulevaisuutta pohtivassa ryhmässä uskottiin, että lappilainen ruoantuotanto tulee nousemaan uudelle tasolle, ja lappilaisesta arjesta tulee matkailijoille oikea elämys. Keskustelijat totesivat, että tulevaisuudessa kylät voisivat erikoistua eri tuotantosuuntiin ja elinkeinoihin, sillä digitalisaatio luo tälle oivan mahdollisuuden. Digitalisaation nähtiinkin luovan lähes rajattomat mahdollisuudet työelämälle - mutta kuka käärii digitalisaation hyödyt: paikallinen yritys vai globaali jätti? 

Miten tästä eteenpäin?

kuva: Tiina Liuska, Lapin liitto

Lapin maaseutuohjelman tulevaisuuden skenaarioille on saatu pohja Erätauko-keskusteluista sekä Delfoi-asiantuntijakyselystä, joka toteutettiin Erätauon rinnalla sähköisesti kolmessa osassa. Molemmat prosessit on nyt viety loppuun ja skenaarioita on tarkasteltu työpajassa 30.11. Seuraavaksi aletaan suunnitella kevään työpajoja Leader-alueittain. Näissä työpajoissa luodaan tälle tärkeälle ohjelmalle visio, tavoitteet ja toimenpiteet. Pysy siis kuulolla ja ota kutsu vastaan, niin pääset jatkossakin vaikuttamaan Lapin maaseutuohjelman lopulliseen muotoon!

Erätauko-keskustelujen tarinat jäävät elämään - lupaamme viedä eteenpäin kuntalaisten viestiä kuten huolenaiheita, iloja, haasteita ja toiveita tulevaisuuden suhteen. Viesti kulkee paitsi lappilaisten aluekehittäjien keskuudessa myös aina EU-kabineteissa asti. 

Nähdään kevään työpajoissa!
Kuva: Maaseutuklusterin viestintä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti