perjantai 25. lokakuuta 2019

ELY-keskus auttaa yrittäjyyden tiellä

Yrittäjä: tunnetko sinä ELY-keskuksen yrityksesi kehittämiseen tarjoamat palvelut? Soittaako yhteishankintakoulutus kelloja? Entä oletko joskus miettinyt, miten saada rekrytoitua toimintasi kannalta osaavia tekijöitä tai miten varmistaa, että henkilöstön osaaminen pysyy muuttuvien vaatimusten tasolla? Lukaise tämä Biotalousuutisten juttu niin tiedät, mistä lähteä liikkeelle! 

kuva: Lapin materiaalipankki | Photokrafix
Lapin ELY-keskuksen yrityspalveluasiantuntija Minna Uusihanni tietää paljon lappilaisten yritysten osaamistarpeista. Hän vastaa Lapissa Yhteishankintakoulutuksen kolmesta eri tuotteesta: TäsmäKoulutuksesta, RekryKoulutuksesta sekä MuutosKoulutuksesta
- Tällä hetkellä nämä erittäin matalan kynnyksen ja kustannuksen koulutukset ovat liian alikäytettyjä, toteaa Uusihanni. 


Byrokratiaa ei yrityksien tarvitse pelätä koulutuksia hakiessaan - ELY-keskus hoitaa koulutuksen toteuttajien kilpailuttamisen ja muut byrokraattiset stepit. Yritykset voivat siis ikään kuin astella valmiiseen pöytään. Uusihanni valottaa koulutusten teknistä puolta: 
- Koulutuksien vähimmäiskesto on 10 päivää. RekryKoulutuksissa kesto vaihtelee kuitenkin keskimäärin kahdesta kuukaudesta neljään. Koulutuksiin hakeutuminen tapahtuu TE-toimiston kautta, mutta työntekijän ei suinkaan tarvitse olla työtön kouluttautuessaan - tosin he eivät ole työsuhteessa koulutuksen aikana, eikä työnantajalla ole siten palkanmaksuvelvollisuutta koulutuksen ajalta. 

Yhteishankintakoulutukset yritysten tukena muutostilanteissa 


kuva: Maaseutuklusterin viestintä, Lapin liitto
TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä koulutusta. TäsmäKoulutus on sopiva vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen päivittämistä. Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja, vaan tavoitteena on kehittää yrityksen henkilöstön ammattitaitoa. Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana taikka niiden asemasta - pyrkimys TäsmäKoulutuksella onkin estää lomautuksia ja irtisanomisia. 
- Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet myös jatkavat nykyisen työnantajansa palveluksessa. 
Yrityksen maksuosuus vaihtelee 30–50 % kustannuksista - loput kulut maksaa ELY-keskus, kertoo Uusihanni. 

RekryKoulutus järjestetään ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä. Nimensä mukaisesti se on tarkoitettu uusien työntekijöiden rekrytointiin ja on Yhteishankinnan koulutuksista eniten hyödynnetty. 
- Osaavan työvoiman saatavuus on Lapissa tällä hetkellä suuri haaste. Siksi onkin tärkeää, ettei yritys kanna riskiä rekrytoinnissa. Henkilö, joka osallistuu RekryKoulutukseen, ei vielä ole työsuhteessa, vaan vasta kouluttautuu tulevaan työtehtäväänsä. 
Uusihannin mukaan yrityksillä ei ole velvoitetta palkata RekryKoulutukseen osallistuneita henkilöitä, mutta tämä on toki tavoitteena. RekryKoulutuksessa yritys maksaa 30 % kuluista. 

Lue lappilaisten yritysten positiivisista kokemuksista RekryKoulutukseen liittyen: 

kuva: Maaseutuklusterin viestintä, Lapin liitto.
MuutosKoulutus sopii Uusihannin mukaan tilanteisiin, jossa yritys joutuu irtisanomaan henkilöstöä, mutta haluaa tarjota irtisanottaville henkilöille lisäkoulutusta. 
- Tätä hyödynnetään vielä varsin vähän, mutta esimerkiksi Elisa Oyj ja Outokumpu Stainless Oy ovat käyttäneet MuutosKoulutusta hyödykseen. 
Tarkoituksena on siis auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään itselleen uusi ammatti tai työpaikka. MuutosKoulutus on myös kaikista edullisin yritykselle - kuluista yrityksen piikkiin tulee vain 20 %. 

ELY-keskuksen Yhteishankintakoulutuksia markkinoidaan Rovaniemellä seuraavan kerran 20.11. Y-Northin tiloissa (Aittatie 3) klo 12–15 Team Finlandin pop up -tilaisuudessa. Esillä on tuolloin myös muita palveluita ja rahoituksia, joita yritykset voivat hyödyntää. Lue lisäähttps://tinyurl.com/TF-Rovaniemi.
- Tiedon saanti ei tietenkään ole yrityksien vastuulla, vaan meidän markkinoijien. Toivommekin tähän tilaisuuteen saapuvan paljon yrityksien edustajia, kertoo Uusihanni. 
Koulutuksia markkinoidaan myös Seudullisen yrityspalveluverkoston eli SYP-verkoston avulla. Verkostoa on rakennettu yli 10 vuotta koko maakunnan osalta. Kyseessä on erittäin lähellä asiakasta eli yritystä toimiva yhteystaho, jonka kautta tieto kulkee puolin ja toisin sujuvasti. 

Tuote kunnossa, mutta miten on liiketoimintaosaamisen laita? 

Lapin ELY-keskuksessa autetaan yrityksiä kehittymään myös yritysten kehittämispalvelujen kautta. Yrityskehitysasiantuntija Jari Uusinarkaus kertoo, että ELY-keskukselta voi saada paitsi rahoitusta erilaisiin investointeihin myös erilaisia kehittämispalveluita kuten nykytila-analyysia, konsultointia sekä koulutuksia pk-yritysten avainhenkilöille. 
- Koulutuspuolella meillä on tarjota kolmenlaisia ohjelmia: kasvuun johdattaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen, kertoo Uusinarkaus. 

kuvakaappaus: https://www.youtube.com/watch?v=PSOHYzZVEME

Yritysten kehittämispalveluissa tarkastellaan yrityksen tilanne aidosti ja rehellisesti. Kehittämispalveluiden piiriin haetaan mukaan tavoitteellisia yrityksiä, jotka tähtäävät kannattavaan liiketoimintaan. 
- Tuotteen tulee olla kunnossa yrityksen lähtiessä markkinoille, se on selvä. Mutta liiketoimintaosaamiseen voi hakea tukea esimerkiksi meidän kauttamme yritysten kehittämispalveluista. Merkittävä osa kehittämispalveluiden konsultointien sekä koulutusten kustannuksista maksetaan julkisista varoista, joten kyse on yrityksille varsin edullisesta tavasta hankkia osaamista liiketoiminnan pyörittämiseen, kannustaa Uusinarkaus. 
- Ei tarvitse olla iso yritys, jotta uskaltaa lähteä mukaan. On meillä mukana myös yhden henkilön yrityksiä! 

Yritysten kehittämispalveluista on kerätty palautetta niitä käyttäneiltä yrityksiltä, ja palaute on ollut erinomaista. Konsultointien ja koulutusten toteuttajina ovat maan parhaat voimat - asiantuntijoilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä paljon kokemusta alalta. Näin taataan, että koulutukseen osallistuvat yritykset saavat huipputason koulutuksen ja siten rahoillensa parasta mahdollista vastinetta! Yritysten maksuosuus yritysten kehittämispalveluissa on vain 20–30 % palvelun hankintahinnasta. 
kuvakaappaus: https://www.youtube.com/watch?v=PSOHYzZVEME
- Kannustan kaikkia lappilaisia yrityksiä ottamaan rohkeasti meihin yhteyttä! Meidän koulutuksillamme investoidaan osaamiseen ja tulevaisuuteen

Lue lisää yritysten kehittämispalveluista: 
Linkki kehittämispalveluita esittelevään videoon: https://www.youtube.com/watch?v=PSOHYzZVEME

Millaiset ovat Lapin näkymät? 


Sekä Uusihanni että Uusinarkaus toteavat, että Lappi tarvitsee uusia osaajia lähes alalle kuin alalle. Tällä hetkellä maakunnassa painitaan työvoimapulan kanssa. 
- Erityisen hyvin vetävät teollisuus- ja kaivosala. Maanrakennus- ja kaivosala ovat hyödyntäneet kaikista eniten RekryKoulutusta, samoin kysyntää tälle koulutukselle on tullut kuljetuspuolelta. 
Myös maahanmuuttajat ovat tärkeä resurssi työvoimapulaa selätettäessä. Yrittäjyysvalmennuksia on yritetty järjestää maahanmuuttajille, mutta nämä ovat peruuntuneet toistaiseksi liian vähäisen osallistumisen vuoksi. 
Jari ja Minna auttavat mielellään lappilaisia yrittäjiä
kehittämään toimintaansa.
- Tarjoamme koulutuksia suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä, muistuttaa Uusihanni. 

Lapin ELY-keskuksella on alkamassa Yritysten neuvontapalvelu -kumppanuuspilotti, joka toimii vuoden 2020 loppuun saakka. Pilotissa annetaan tukea rekrytointiin ja yritysmielikuvan kehittämiseen: pakettiin kuuluu 4 tuntia konsultointipalvelua ja kolme kilpailutettua asiantuntijaa, jotka ovat yritysten käytettävissä. 
- Ilokseni voin ilmoittaa, että pilotin palvelut ovat yrityksille maksuttomia!, kertoo Uusihanni. 
Pilotti on kohdennettu ainakin aluksi kumppanuuskunnille eli Rovaniemelle, Kemijärvelle, Posiolle, Pelloon ja Keminmaalle. Palveluja on tarjolla kaikille toimialoille. 

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin: 

Yrityspalveluasiantuntija Minna Uusihanni, minna.uusihanni@ely-keskus.fi
Yrityskehitysasiantuntija Jari Uusinarkaus, jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti