perjantai 5. toukokuuta 2017

Puhtia kiertotaloudesta

Mitä on kiertotalous? Mitä hyötyä kiertotaloudesta on ja miksi se olisi tärkeää?

Näitä asioita pääsimme pohtimaan, kun MYSSY-hanke tilasi opinnäytetyöt meiltä. Emme aloittaessamme itsekään tienneet asiasta juuri mitään, mutta kun saimme vähän selvyyttä asiaan, niin aihe alkoi kummasti kiinnostamaan. Kiertotalous on suhteellisen uusi käsite ja moni harjoittaakin sitä tietämättään. Monen yrittäjän toiminnassa syntyy tuotetta, jota hän itse ei käytä tai jonka hän mieltää jätteeksi. Jotkut heistä myyvät sitä eteenpäin ja osa polttaa tai heittää sen suoraan roskakoriin.Mitäs tämä kiertotalous oikeastaan tarkoittaa?

Aukaistaan tätä vaikka pienen esimerkin kautta:

Patella on hevosia, joita hän käyttää muun muassa ratsastusretkien järjestämisessä. Hevoset tuottavat lantaa, jolle Patella ei ole käyttöä. Läheisen biokaasulaitoksen Jaska käyttää lantaa energian tuottamisessa. Pate ja Jaska ovat sopineet, että Jaska käy hakemassa Patelta lannat. Jaska käyttää lannat energian tuottamiseen, jonka lopputuloksena on mädätejäännös. Naapuripoika Iisakilla on viljelmä, joka tarvitsee ravinteita. Iisakki käy Jaskalta hakemassa mädätejäännöstä, jonka hän käyttää lannoitteena viljelmässään. Pate käy välillä ostamassa Iisakilta rehua hevosillensa. Patella, Jaskalla ja Iisakilla on siis symbioosi, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Tuotteet kiertävät uusiokäyttöön, eivätkä mene hukkaan.


Miksi kiertotalous on tärkeää ja hyödyllistä?

Yksinkertaistettuna kiertotalous vähentää jätetaakkaa ja hyödyttää paikallista taloutta. Tuotteiden ja materiaalien arvoa saadaan säilytettyä mahdollisimman pitkään, ja käyttöiän päätyttyä ne voidaan kierrättää ja saavuttaa siten uutta lisäarvoa. Toiselle tarpeettomat sivuvirrat voivat olla toiselle käyttökelpoista. Nämä yhteydet olisi tärkeä löytää, jotta mahdollisimman paljon materiaalia saataisiin hyötykäyttöön. Kiertotaloudessa on valtava taloudellinenkin potentiaali: Sitran arvion mukaan kiertotaloudessa on 1,5 - 2,5 miljardin euron taloudellinen mahdollisuus.

"Toiselle tarpeettomat sivuvirrat voivat olla toiselle käyttökelpoista"

Päivi, agrologiopiskelija:

Opinnäytetyöni aiheena on hevostalouden sivuvirrat Rovaseudun alueella. Pääpaino työssäni on hevosenlannan hyödyntäminen. Kiinnostusta aiheeseen löytyi jo oman hevostaustan ansiota, sillä olen pienestä pitäen käynyt talleilla, ja kotonani on ollut ravitalli reilun 10 vuoden ajan. Hevosenlannan sijoittamista aloin miettiä oikeastaan vasta, kun saatiin oma talli rakennettua. Tajusin, ettei se lanta noin vain katoakaan, kun sen pukkaa lantalaan.


  

Meillä on onneksemme tilaa käsitellä lantaa tontilla toisin kuin monilla muilla talleilla, jotka sijaitsevat taajamassa. Lanta siirretään lantalasta kompostoitumaan, ja siihen sekoitetaan turvetta ja hiekkaa. Valmis multaseos myydään sitten eteenpäin. Eräänlaista kiertotaloutta tämäkin. Lantalan pohjassa kiertää myös vesiputket, jolloin käyttövesi saadaan esilämmitettyä ja näin säästetään sähkölaskussa.

Opinnäytetyössäni haluan saada tietoa talliyrittäjille ja muille kiinnostuneille tahoille, miten lantaa ja muita sivuvirtoja, kuten muovia ja metallia, voidaan hyödyntää Rovaniemellä, sekä missä ovat pullonkaulat tässä toiminnassa. Näitä asioita voisi ehkä kehittää erilaisten jatkohankkeiden kautta.

"Tajusin, ettei se lanta noin vain katoakaan, kun sen pukkaa lantalaan"  


Eemeli ja Santeri, metsätalousinsinööriopiskelijat:

Meidän opinnäytetyön aiheemme ovat metsätalouden sivuvirtojen ja niiden hyödyntämismenetelmien kartoittaminen Lapin alueella. Santeri etsii yrityksiä, jotka voisivat mahdollisesti tuottaa sivuvirtaa tai -tuotteita. Eemeli puolestaan etsii yrityksiä, jotka käyttävät tai voisivat käyttää omia tai jonkin toisen osapuolen sivutuotteita hyväkseen omassa tuotannossaan. Molemmat myöskin ottavat selvää muun muassa sivuvirtojen ja -tuotteiden tuotantoprosesseista, määristä ja käsittelyistä. Mikäli saatte soiton tästä aiheesta, niin älkää ihmeessä lyökö luuria heti korvaan, sillä vaihdossa saatte rahanarvoisia ideoita kiertotalouteen liittyen! Olettekin saattaneet jo saada soittoa meiltä päin ennen tätä blogikirjoitusta.

Toivomme saavamme tältä toimeksiannolta uusia näkemyksiä ja ideoita metsä- ja kiertotalouteen liittyen ja miksei muuhunkin, ja uskomme, että näin käykin. Parhaassa tapauksessa meistä tulee kiertotalouden rautaisia ammattilaisia!

Santeri, Eemeli ja Päivi opiskelevat Lapin amk:ssa. 
Lisätietoa MYSSY -hankkeesta:
www.lapinamk.fi/myssy

Teksti:
Päivi Ylitalo
Santeri Alatalo
Eemeli Kokko

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti