maanantai 14. toukokuuta 2018

Maaseutuklusterin viestintä - kehittäminen jatkuu!


Hyvin alkanutta työtä ei kannata lopettaa kesken! Tämän vuoksi 30.4.2018 päättynyt Arktinen biotalous -hanke sai jatkoa, kun 1.5.2018 käyntiin pyörähti Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hanke, joka tunnetaan paremmin nimellä Maaseutuklusterin viestintä.

Maaseutuklusterin viestintä tulee jatkamaan siitä, mihin Arktinen biotalous jäi. Erityinen painopiste on edellisessä hankkeessa laaditun Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelman jalkauttaminen ympäri koko Lapin, mutta myös ympäri Suomen erilaisissa tapahtumissa ja verkostotapaamisissa. Tietoa ohjelmasta, sen visiosta ja toimenpiteistä viedään muun muassa kaikkiin Lapin kuntiin kuntakierroksilla, jotka starttaavat vauhdikkaasti jo toukokuussa 2018. Kuntapäättäjät kuulolle!

Uusi hanke jatkaa samojen sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä saman Arktinen bitotalous -brändinimen alla. Näin ihmisten ei tarvitse etsiä uusia nettisivuja ja sometilejä, vaan linkit pysyvät yhä samoina. Alta löydät linkit Maaseutuklusterin viestintäkanaviin:


Alle on koottu vielä tiivistetysti Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen kaikki kuusi työpakettia. Laajemmin hankken työpaketeista, tavoitteista, riskeistä ja taloudesta voit lukea TÄÄLTÄ


HANKKEEN TYÖPAKETIT:

1. Yleinen viestintä
Työpaketissa viestitään Arktinen biotalous -hankkeessa laadituista ohjelmista (Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma, Lapin elintarvikeohjelma, Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma) esim. Lapin kuntakierroksella ja eri tapahtumissa ympäri Suomen ja kv-tasolla. Työpaketissa tuotetaan 10 faktavideota, 2 roll-up -esitettä, 20 infograafia ja muuta tarvittavaa viestintämateriaalia Maaseutuklusterin kärkien faktoista ja mahdollisuuksista. Myös Biotalousuutiset-blogi pidetään aktiivisena.

2. Sparraustilaisuudet
Työpaketissa pidetään Lapin elintarvike- ja energia-alan yrittäjille yhteensä 6 sparraustilaisuutta ja hanketoimijoille 5 sparraustilaisuutta. Sparraustilaisuuksissa kannustetaan toimijoita toteuttamaan Lapin elintarvike- ja energiaohjelman toimenpiteitä ja tarkistetaan, mitä kaikkea on jo saatu aikaan sekä onko kehittämisen suunta oikea vai tulisiko siihen tehdä korjaavia liikkeitä.

3. Parastamismatkat
Työpaketissa tehdään vähintään kaksi kansainvälistä parastamismatkaa sekä kaksi Suomen sisäistä parastamismatkaa. Matkoilta haetaan parhaimpia käytäntöjä jalkautettavaksi Lapin tasolle. Parhaat mallit tiivistetään myös videomuotoon.

4. Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen viestinnällä
Työpaketissa tiivistetään yhteistyötä Lapin eri asteen oppilaitosten kanssa, jotta nuoret saadaan paremmin aktivoitua työelämään ja koulutuksen puolella on ajantasaisin tieto Maaseutuklusterin toiminnasta. Nuoria voidaan myös ottaa mukaan hanketoimintaan ja työelämään esimerkiksi erilaisten tapahtumien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden toimeksiantojen kautta. Työpaketissa pidetään vähintään 6 tietoiskua eri asteen oppilaitoksissa ympäri Lapin.

5. Klusteripalveluiden paketointi viestinnän keinoin
Työpaketissa klusteritoimintaa monipuolistetaan ja vakiinnutetaan ympäri Lapin. Työpaketissa liitetään Maaseutuklusterin jäseniksi 100 elintarvikealan yrittäjää, 40 energia-alan yrittäjää sekä 40 kehittäjä-, koulutus-, kunta- ja muita organisaatiota. Työpaketissa kootaan yhteen Maaseutuklusteriin kuuluvien organisaatioiden tarjoamia palveluita. Paketteja syntyy 10 kappaletta, muun muassa yrittäjyyspaketti.

6. Skenaariotyö ja uusi maaseutuohjelma
Työpaketissa päivitetään Lapin maaseutuohjelma vastaamaan kehittämisen haasteisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yhteisissä työpajoissa.

kuva: Lapin liitto / Tea Nevanperä
Tässä kuussa on tulossa juttua myös tulevista Maaseutuklusterin teemoihin liittyvistä opinnäytetöistä. Lisäksi aloitamme piakkoin Mitä kuuluu Lappi-sopimukselle? -juttusarjan, joten pysyhän kuulolla ja vinkkaa kavereillekin Biotalousuutisista! 

---------

PS. Muista myös lähestyvä Ylä-Savon ja Lapin yhteiset ruokainnovaatiot -tilaisuus Sodankylässä 6.6.! 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti