perjantai 25. toukokuuta 2018

Opiskelijoiden älykästä erikoistumista

Maaseutuklusteri ja muut Arctic Smartness -joukot haluavat tiivistää yhteistyötä Lapin korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Yhteistyö on avattu jo erilaisten Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa suoritettujen harjoitteluiden ja opinnäytetöiden toimeksiantojen kautta - nyt on vuorossa opiskelijajärjestöjen eli Rotkon ja LYY:n aktivointi!

Klusteri - mikä se edes on?
kuva: Maaseutuklusterin viestintä
- Opiskelijoiden keskuudessa tietoisuus oppilaitosten hanketoiminnasta on valitettavasti vajavaista, totesi Lapin AMK:n opiskelijakunnan Rotkon edustajiston varapuheenjohtaja Tuomas Porkka. 
- Tähän haasteeseen myös Rotko pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan, jatkaa Rotkon edustajiston puheenjohtaja Pekka Sonninen. 

Pirkko Sivonen ja Maiju Jolma-Taylor esittelevät
Lapin liiton kansainvälistä toimintaa.
kuva: Maaseutuklusterin viestintä
Älykästä erikoistumista oli Maaseutuklusterin tiimin lisäksi esittelemässä Lappi - arktinen ja kansainvälinen menestyjä -hankkeen Pirkko Sivonen sekä Maiju Jolma-Taylor. Yhdessä he kertoivat, että älykkäällä erikoistumisella ja tästä kummunneella klusteritoiminnalla pyritään rakentamaan lappilaisille pk-yrityksille alustoja, joilta ponnistaa muun muassa kansainvälisille markkinoille menestyksekkäästi. 

Kaiken keskiössä klusterityössä ja älykkäässä erikoistumisessa on yhteistyön tekeminen ja yrittäjyyden kehittäminen, mutta myös oppilaitoksilla on tärkeä rooli paitsi hanketyön myös opiskelijoiden kautta. Esimerkiksi Maaseutuklusterin kautta opiskelijat pääsevät tekemään opinnäytetöitä liittyen tärkeisiin aluekehityksen teemoihin ja voivat saada työllistymisen kannalta hyödyllisiä harjoittelupaikkoja laajasta verkostosta. 
- Tällä hetkellä omaa osaamista ei pääse aina kehittämään haluamallaan tavallaan. Tämä pätee sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, toteavat sekä LYY:n että Rotkon edustajat. Tämän takia onkin tärkeää, että klusterityössä pyritään yhdistämään aktiiviset opiskelijat ja uusia tekijöitä kaipaava työelämä. Toistaiseksi klusteritoiminta on ollut melko vierasta korkeakouluopiskelijoille. 

Kiinnostusta osuuskuntatoimintaan


Palaverin aikana kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että innostuneenkin opiskelijan motivaatio voi loppua lyhyeen, mikäli heillä ei ole tietoa siitä, mitä tutkinnolla voi tehdä valmistumisen jälkeen. Maaseutuklusteri onkin tuomassa mahdollisuuksia esille aktiivisesti tietoiskujen, luentojen ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Myös tulevaan uuteen Lapin maaseutuohjelmaan tarvitaan opiskelijoiden näkökulmia - miltä tulevaisuuden lappilainen maaseutu näyttää tai miltä se voisi näyttää?

Yhteisöllisen yrittäjyyden malli on vielä työn alla.


Myös yhteisöllisen yrittäjyyden malli puhutti opiskelijoita lyhyen esittelyn jälkeen. Ajatuksena onkin, että Lapin AMK lähtisi viemään yhteisöllisen yrittäjyyden mallia eteenpäin ESR-rahoituksella haettavalla hankkeella. Jo tässä vaiheessa on hyvä ottaa mukaan opiskelijaedustusta, kun opiskelijoilla on kiinnostusta osuuskuntatoimintaan. 

Opiskelijat näkevät osuuskuntatoiminnan lähtökohtaisesti hyvänä ideana, mutta toiminnan ongelmana on jatkuvuuden puute, sillä osuuskunnat ovat sidottu hankkeisiin. Myös osallistujien puute on haaste osuuskuntatoiminnassa, sillä toiminta ei tavoita tarpeeksi hyvin opiskelijoita.

Arctic Smartness -työssä on laitettu merkille, että yritysten kasvun suurin este Lapissa on tällä hetkellä se, ettei osaavaa ja aktiivista työvoimaa tahdo löytyä. Toisaalta ongelma on myös se, etteivät opiskelijat saa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa tietoa siitä, millaista osaamista yritykset oikeasti tarvitsevat.
- Yhteisöllisen yrittäjyyden malli voi toimi tässä apuna, korosti Tanja Häyrynen.

Tieto kuuluu kaikille! 


kuva: Lapin materiaalipankki.
LYY:n eli Lapin yliopiston ylioppilaskunnan nettisivut ovat menossa uudistukseen - ja nyt nettisivuille kaivattaisiin lisää työelämään liittyviä uutisia. 
- Nettisivuille voisi toimittaa listaa vaikkapa opinnäytetyön aiheista, pohtivat LYY:n edustajat, hallituksen jäsen Miikka-Aukusti Heiskanen sekä edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho. 

Maaseutuklusterissa rakennettavassa osaamisen keskusvaraamossa voisi jatkossa olla tietoa paitsi maakunnan sisällä tarjottavasta koulutuksesta ja alueen työllistymismahdollisuuksista myös tietoa opiskelijoista - vaikkapa ansioluettelotyyppisesti! 

Kaikki palaverissa olivat vahvasti yhtä mieltä siitä, että opiskelijapotentiaali tulisi saada jäämään Lappiin elinkeinoelämän hyödyksi. Henkistä pääomapakoa on vältettävä siis viimeiseen asti.
- Yksi haaste on vaihto-opiskelijoiden saaminen mukaan työelämään täällä Lapissa. He eivät saa niin helposti töitä, vaikka osaamista olisi. Tämä johtunee ennakkoluuloista ja joissain tapauksissa kielimuurista, opiskelijat tuumivat.

kuva: Lapin materiaalipankki
-    

Maaseutuklusterin edustajat ovat parin seuraavan vuoden aikana jalkautumassa lappilaisiin eri asteen oppilaitoksiin kertomaan nuorille, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle biotalouden ja maaseudun mahdollisuuksista. Jos olet jonkin oppilaitoksen edustaja tai teemasta kiinnostunut opiskelija älä epäröi - hyppää mukaan nyt! 


Yhteydenotot:

Projektipäällikkö Tanja Häyrynen, tanja.hayrynen@lapinliitto.fi, 040 704 3130
Projektikoordinaattori Johanna Asiala, johanna.asiala@lapinliitto.fi, 040 661 2592

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti