maanantai 15. tammikuuta 2018

Sivuvirrat raaka-aineeksi


Lapin puhdas luonto tarjoaa meille kaikille ensiluokkaisia raaka-aineita, joita tulisi hyödyntää mahdollisimman pitkälle maakuntamme sisällä, jolloin parhaiten edistetään paikallistaloutta ja työllisyystilannetta Lapissa. Jatkojalostamiseen panostamisen lisäksi paukkuja laitetaan nyt kiertotalouteen - biotalouden sivuvirrat voidaan ottaa käyttöön raaka-aineina, lannotteina tai energialähteenä. 
kuva: Lapin materiaalipankki, Photokrafix.
Kun puhumme sivuvirroista, puhumme ympäristön ja aluetalouden kannalta merkittävästä asiasta. Esimerkiksi Lapin kalataloudessa syntyy vuosittain erilaisia sivuvirtoja noin 600 tonnia, ja vastaava luku porotalouden osalta on yli 2 000 tonnia. Tästä määrästä hyödynnetään nykytasolla muun muassa lemmikkien ruokana, nahkatuotannossa sekä biokaasun tuotannossa selvästi alle 10 %. Potentiaali sivuvirtojen hyödyntämiselle Lapissa on siis huikea. 

Lapin ammattikorkeakoulu on pääpartnerina "Biojätteestä raaka-aineeksi - kala- ja porotalous osaksi kiertotaloutta" -hankkeessa yhdessä Kemin Digipoliksen ja VTT:n kanssa. Hanke on osaltaan toteuttamassa maaseutuklusterin ja erityisesti Lapin elintarvikeohjelman tavoitteita. Myös alan tulevaisuuden tekijät eli opiskelijat on otettu hankkeen käytännön työhön mukaan. Hankkeessa kerättävä materiaali viedään tuoreeltaan tulevaisuuden kiertotalousosaajien opetukseen.

kuva: Lapin materiaalipankki, Photokrafix.
Lapin amk:n vastuulle hankkeessa kuuluvat muun muassa poro-, kala- ja riistatalouden sivuvirtojen määrien, jakeiden ja alueellisen jakauman ja käytön selvittäminen. Tietoa tuotetaan suoraan digitaaliseen, helposti hyödynnettävään muotoon. 

Käy lukemassa aiheesta lisää Lapin amk:n verkkolehdessä täällä! Tule myös mukaan seurailemaan Lapin amk:n Biotiimin toimia niin Facebookissa, Twitterissä kuin Instagramissakin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti