torstai 1. marraskuuta 2018

"Mitä uutta?", kysyvät ranualaiset!

Biotalousuutisissa on luvassa jälleen kuntakierroskuulumisia, tällä kertaa eteläisestä Lapista, Ranualta, jonne saavuimme maanantaina 29.10. Hyppää mukaan rohkean Ranuan kuntastrategian työpajaan!

kuva: Marko Junttila, mainos: Tiina Liuska, Lapin liitto

kuva: Maaseutuklusterin viestintä

Illan avasivat kunnanjohtaja
Sirpa Hakala sekä kehittämispäällikkö Riikka Tuomivaara. Ranua on sloganinsakin mukaan tunnettu rohkeudestaan, eikä se ole arastellut ottaa kuntalaisia avoimesti mukaan uuden kuntastrategian työstössä. Strategiaan on luotu sisältöjä yhteisissä työpajoissa, ilman ulkopuolista konsulttiapua. Kuntastrategiaan panostaminen on tärkeää, sillä kyseessä on pitkän aikavälin johtamisen väline. Ei ole yhdentekevää, millaisia tavoitteita ja toimia strategiaan kirjataan - niillä tullaan ohjaamaan suuntaa, mihin kunta lähtee tulevaisuudessa! Tällä hetkellä strategiatyössä ollaan siinä vaiheessa, että luonnos on valmiina ja nyt sitä testautettiinkin työpajassa valtuutetuille ja yleisölle. Maaseutuklusterin viestinnän lisäksi paikalla olivat Lapin liitosta Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen verkostokoordinaattori Sanna Karhu sekä verkosto-ohjaaja Jukka Hakola. 
Tanja Häyrysen puheenvuorossa nousivat esille tutut teemat kuten lähiruoka, elintarvikkeiden jatkojalostus, uusiutuva energia sekä hankintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Ranualla on vahvaa luonnontuotteiden tuotantoa, ja elintarvikepuolen yrityskeskittymääkin on mietitty - kenties kohta saamme kuulla Ranualle perustettavasta paikallisesta elintarviketalosta? Ranualla valtuusto on käsitellyt useamman kerran aloitteita tuulivoimaloista, mutta toistaiseksi voimaloita ei ole kunnan alueelle kaavoitettu. Lähiruokabuumiin on lähdetty mukaan oman REKO-renkaan kautta. Toisaalta ranualaisilla tiloilla on paljon suoramyyntiä ilman REKO:akin, mikä on tietysti hyvä asia - pääasia, että tuotteet menevät kaupaksi! Tanja Häyrynen korosti puheenvuorossaan, että esimerkiksi Lapin liitolla on rahoitusta jäljellä liittyen vähähiilisyyteen ja Maaseuturahastosta löytyy rahaa esim. elintarvikkeiden jatkojalostuksen kehittämiseen. 

Työpajat olivat antoisa kokemus varmasti kaikille paikalla olleille. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, josta jokainen sai mietittäväkseen yhden Ranuan kuntastrategiaan nostetun pääteeman. Näistä pääteemoista loistavat fasilitaattorimme olivat koonneet väittämät vuotta 2030 silmällä pitäen:
  • Kasvuhakuinen kunta syntyy yhdessä tekemällä
  • Rohkea ranualainen voi hyvin ja saa elantonsa luonnosta
  • Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta luo työvoimapulan

Ryhmien tuli yhdessä miettiä, millaisia askeleita kunnan täytyi ottaa, jotta näihin tavoitteisiin päästiin. Alla näet kuvakollaasin työpajan pohdinnoista. 

Erityisen suureen rooliin keskusteluissa nousi kunnan viestinnän tärkeys - jokainen kuntalainen on kävelevä mainos asuinseudulleen, ja uusia asukkaita on Ranuallekin saatava. Markkinointiin tulee satsata, jotta mielikuva Ranuasta paranee. Eivät ne Helsingin ihmiset tiedä, millainen paratiisi meillä täällä Ranualla on, jos emme kerro sitä heille!

Päivän esitysmateriaalit löydät TÄÄLTÄ. 

Psst! Olimme Ranualla viimeksi Maaseudun arjen palveluverkosto -porukan kanssa viime vuoden marraskuussa. Tuosta päivästäkin on kerrottu Biotalousuutisissa: http://biotalousuutiset.blogspot.com/2017/12/uusia-tuulia-elinvoimaan-ranualla.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti