torstai 28. kesäkuuta 2018

Elintarvikelaki muuttuu dramaattisesti - vaikuta nyt!

Lappilaiset elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjät. Kunnat. Alan kehittäjät ja muut vaikuttajat. NYT on oikea aika tulla kuulolle ja vaikuttaa teidän omaan tulevaisuuteenne Lapissa. 

Elintarvikelakiin valmistellaan muutoksia. Lakimuutos on lausuntokierroksella tällä hetkellä, ja uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. Yksi keskeisimmistä muutoksista on kotikeittiöissä tapahtuvan toiminnan valvonnan uudistus. Kotikeittiötoiminta halutaan yhdenmukaistaa muissa elintarvikehuoneistoissa tapahtuvan toiminnan kanssa. Uudistuksessa on tarkoitus myös siirtää vastuuta elintarvikevalvonnan kustannuksista enemmän yrityksille. Valvontaa tullaan jatkossa keskittämään kohteisiin, joissa riskit ovat suurimmat. 

Uudistuksessa Lapin toimijoille huomionarvoista on erityisesti valvontamaksuperiaate, joka on muuttumassa. Kyse on siitä, että valvontamaksuista tulee vuosittaisia ja kiinteitä, eivätkä ne jatkossa perustu enää tarkistuskäynteihin, vaan vuosimaksua tulee maksaa, vaikkei tarkastuksia omalle kohdalle sattuisikaan. Jatkossa kiinteä vuosimaksu pitäisi sisällään mahdollisen valvontakäynnin ja käyntiin liittyvät näytteenotot. Maksuluokat valvontamaksuihin perustuvat puolestaan yrityksen riskiluokitukseen. 

Valvontamaksut voivat moninkertaistua esimerkiksi kotikeittiötoiminnassa tai tilapuotitoiminnassa verrattuna nykyisiin maksuihin. Tällainen uudistus voi olla kova kolaus lappilaisille elintarvike- ja luonnontuotealan pk-yrittäjille. Uudistusten ei tule tapahtua yrittäjien kukkaron kustannuksella. On kyse kustannusten kohtuuttomuudesta. Toki lakiuudistus tuo mukanaan jotain hyvääkin: jatkossa Oiva-tarkistukseen voi pyytää uusinnan pikaisestikin. 

Valtakunnallinen lähiruokaryhmä tulee tekemään yhteisen lausunnon elintarvikelain uudistuksesta erityisesti pienten yritysten näkökulmasta. Haluamme lausuntoa varten kuuluville yritysten oman äänen. Tämän vuoksi lähiruokaryhmä on koonnut kyselylomakkeen, johon toivomme kaikilta Lapin elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjiltä vastauksia. Kyselyn löydät täältä: LINKKI.

Kyselyssä kysytään muun muassa, mitä mieltä olet valvontamaksujen kehittämisestä ehdotetulla tavalla. Voit myös antaa oman ehdotuksesi paremmin toimivasta valvontamaksujärjestelmästä. Tutustu ensin lakiuudistuksen tietopakettiin TÄÄLLÄ (tutustu erityisesti MMM:n tietopakettiin) ja vastaa sitten kyselyyn. Kyseessä on ehdottoman tärkeä asia, johon lappilaisten tulee ottaa kantaa!

Vastatkaa kyselyyn 5.8. mennessä. Kyselyn tulokset kootaan ja niitä käytetään virallisten lausuntojen ohella lakimuutoksen pohjalla.

kuva: Maaseutuklusterin viestintä.


PÄHKINÄNKUORESSA: 
- Elintarvikelaki uudistuu - valvontamaksuperiaate muuttuu 
- Valvontamaksuista tulisi jatkossa vuosittaisia ja kiinteitä, vaikka tarkastusta ei sattuisikaan omalle kohdalle 
- Valvontamaksut voivat jopa moninkertaistua pienten yrittäjien kuten tilapuotien kohdalla 
- Tutustu lakiuudistuksen tietopakettiin TÄÄLLÄ.  
- lue lisää valvontamaksujen vuosimaksuista TÄÄLLÄ (diat 20 & 21)
- kysely yrittäjien täytettäväksi TÄÄLLÄ. 
- Luonnos ja lausuntopyyntö liitedokumentteineen TÄÄLLÄ
 

Tämä asia ei saa mennä ohitse, sillä kyseessä on todella tärkeistä asioista. On kyse Lapin elintarvike- ja luonnontuotealan tulevaisuudesta.

Levitä siis sanaa ja #vaikuta!

#tehemäpois
#tehemäyhessä
#RakkauestaLappiin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti