torstai 21. kesäkuuta 2018

Lapin ammattikorkeakoulu panostaa kiertotalouteen

Mitä on kiertotalous? 


kuva: Jori Jaako

Kiertotaloudessa uusiutuvien resurssien käyttö on kestävää, ja uusiutumattomat raaka-aineet säilytetään talouden kierrossa mahdollisimman pitkään perinteisen ota-valmista-hävitä-toimintamallin sijaan. Materiaali- ja energiaresurssien tehokas käyttö tuo yrityksille kilpailuetuja arvoverkostoissa, jotka muodostuvat resurssien hankinnasta, tuotannosta, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja näihin liittyvästä logistiikasta. Kiertotalouteen kuuluu myös erilaisten palveluiden tuottaminen tavaroiden valmistamisen sijaan. Muutos kiertotalouteen edellyttää yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen. Erilaisista rajapinnoista löytyvät usein mahdollisuudet uusiin toimintatapoihin, liiketoimintamahdollisuuksiin, digitalisaation hyödyntämiseen ja materiaalien kierron pidentämiseen. 

Esimerkiksi metsä- ja puutuoteteollisuudessa muodostuu runsaasti sivuvirtoja, joiden hyödyntäminen ekologisina raaka-aineina on kiertotaloutta parhaimmillaan. Uusissa biojalostamoissa voidaan perinteisten jakeiden lisäksi erottaa prosessien sivuvirroista uudenlaisia raaka-aineita, mikä mahdollistaa uutta liiketoimintaa paitsi teollisuudelle itselleen myös jakeita hyödyntäville pk-yrityksille. 

Yhteistyöstä voimaa


Kuva: Jori Jaako.
Lapin ammattikorkeakoulun luonnonvara-alalla biotalous on ollut osa opintoja jo vuosikausia. Vuodesta 2017 käynnistyi systemaattinen kehitystyö myös muilla aloilla ja kiertotalousosaamisen lisääminen luonnovara-alalla. Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa bio- ja kiertotaloustoimintaa yhteistyössä erityisesti Kemin Digipolis Oy:n kanssa, jolla on vahva osaaminen teollisten yrityssymbioosien kehittämisessä. Toiminnan ytimessä on viime vuonna perustettu yhteinen kiertotalouskeskus, jossa Digipolis erikoistuu yritysyhteistyön toteuttamiseen ja Lapin AMK keskittyy koulutus- ja TKI-toiminnan kehitystyöhön sekä yritysyhteistyön yhdistämiseen molempiin toimintoihin. 

Hankkeet mahdollistavat osaamisen kehittämisen 


Kuva: Jori Jaako
Lapin ammattikorkeakoulussa on meneillään useita koulutuksen kehittämishankkeita, joiden kautta kehitetään opiskelijoiden ja henkilökunnan kiertotalousosaamista. Sitran rahoittamassa Kiertotalousopintojen kehittäminen -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan luonnonvara-alan ja rakennustekniikan opintoihin 10 opintopisteen kiertotalousopinnot. Tavoitteena on saavuttaa ymmärrystä kiertotalousasioista yleisellä tasolla ja toiseksi soveltaa opittua oman alan yritysprojektissa. Rakennerahaston rahoittamassa Kiertokoulu-hankkeessa kiertotalousosaamista tuodaan kaikkien insinööriopintoihin. 

Ammattikorkeakoulujen sisäisten hankkeiden lisäksi meneillään on useita yhteishankkeita muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus kouluttaa insinööreistä biotalouden osaajia. OKM rahoittaa lisäksi biotalouden erikoistumiskoulutuksen kehittämistä, jonka tarkoituksena on kouluttaa biotalouden ammattilaisia kasvavan biotalousalan tarpeisiin. OKM rahoittaa myös 19 ammattikorkeakoulun yhteistä Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanketta, jolla kehitetään kiertotalouden opintosisältöjä, oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä.

Kirjoittaja
Anne-Mari Väisänen, Lapin ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti