keskiviikko 27. kesäkuuta 2018

Porotalouden vaikutukset aluetalouteen tutkimuslasin alla


Tänä keväänä pyörähti Lapissa käyntiin porotalouden aluetaloudellisia vaikutuksia tutkiva Porota-hanke. Tarkastelun alla hankkeessa on koko poroketju kolmessa pilottikunnassa: Rovaniemellä, Inarissa ja Posiolla.
- Toistaiseksi porotalouden aluetaloudellista merkitystä ei tarkkaan tiedetä, vaikka on toki tunnistettu, että se on tyypillinen ja tärkeä elinkeino pohjoisessa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marja Knuuttila Luonnonvarakeskuksesta.
- Kun tieto tästä merkityksestä saadaan, voidaan sitä käyttää kätevästi hyödyksi esimerkiksi porotalouden markkinoinnissa ja viestinnässä. Tieto on aina hyvä motivaattori, hän jatkaa.

kuva: Marja Anttonen.

Erilaisia tutkimuksia on porotaloudesta tehty toki jo aiemminkin. Luonnonvarakeskuksen kannattavuuskirjanpito tuottaa esimerkiksi kannattavuustietoa, mutta nämä tiedot perustuvat yksittäisiin porotiloihin, eivätkä ne anna kuvaa elinkeinon vaikutuksesta alueellisesti. Kysyntää Porotan kaltaiselle hankkeelle ja sen tuottamalle tiedolle siis on.
- Olemme saaneet rohkaisevaa palautetta hankkeen tarpeellisuudesta esimerkiksi viime vuoden Poro- ja kalapäivillä.

Viestiä eteenpäin!Koska hankkeessa kerätään tietoa laajalta kohderyhmältä, myös viestinnän pitää olla laajaa ja hyvin suunniteltua. Hankkeesta tiedotetaan elinkeinon harjoittajille koko poroketjussa. Ensisijaiset tavoitteet varsinaisista tuloksista viestittäessä on edistää porotaloutta sekä nostaa esille sen todellista merkitystä aluetaloudelle.
- Uskon, että teema kiinnostaa laajastikin eri toimijoita, kuten kuntia, päätöksentekijöitä, maankäytön suunnittelijoita ja lainsäädännöstä vastaavia, pohtii Knuuttila.

kuva: Marja Anttonen.

Tärkeä kumppani Lukelle hankkeessa on Paliskuntain yhdistys. Lapin kunnat ovat myös hankkeelle tärkeitä sidosryhmiä, vaikka ne eivät hanketta virallisesti toteutakaan. Hankkeessa toteutetaan myös oppimatka, jonka aikana tutustutaan Sallan porotiloihin. Matkalle osallistuu tutkijoiden lisäksi osa hankkeen ohjausryhmästä.
- Tarkoitus on saada meille ei-poronhoitoalueelta tuleville kattava katsaus koko poroketjuun: alkutuotannosta jalostukseen ja palvelutuotteisiin kuten matkailupalveluihin. Tämä oppimatka auttaa myös hankkeen tutkimushaastatteluiden suunnittelemisessa - eli matkalla on tärkeä rooli tutkimuksen tekemisessä!

Porotalouden tulevaisuuden suurimman potentiaalin Knuuttila näkee ehkä matkailupalveluissa.
- Uskon, että myös lihan tuotteistamisessa voi olla vielä uusia mahdollisuuksia. Kokemukseni mukaan harva raaka-aine on niin loppuun käytetty, etteikö jotain uutta keksittäisi!

Uusia porotalouskeksintöjä ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyviä laskemia odottaessa kannattaa ottaa seurantaa Porota-hankkeen kotisivut: https://www.luke.fi/projektit/porota/.

kuva: Anne Ollila. 

Lisätietoa hankkeesta antaa:
Marja Knuuttila, marja.knuuttila@luke.fi, 029 532 6254

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti