torstai 15. kesäkuuta 2017

Lappilaista sisävesikalaa

Lappilaisessa sisävesikalassa on nyt nostetta. Arktisessa älykäs maaseutuverkosto -klusteri ja Lapin uunituore elintarvikeohjelma ovat nostaneet sisävesikalat yhdeksi elintarvikesektorin pääraaka-aineeksi. Viimeisimmän (2014) käytössä olevan tilaston mukaan Lapin sisävesistä pyydettiin kaupallisesti noin 621 tonnia kalaa, josta kauppakalaa oli noin 450 tonnia. Kaupallisesti tärkeimpiä lajeja ovat muikku, siika, ahven, hauki ja kuha. Särkeä saadaan huomattavia määriä sivusaaliina, mutta tällä hetkellä sen hyödyntäminen elintarvikkeena on vähäistä.  Samana vuonna maakunnassa viljeltiin ruokakalaa (pääosin kirjolohta) 321 tonnia.
Kuva: Lapin materiaalipankki, Photokrafix.

Jalostustoimintaa tarvitaan lisää


Lapin elinkeinokalatalouden arvoketjun suurimpana haasteena on jalostusyritysten puute ja tätä kautta työn valuminen muihin maakuntiin. Sekä luonnonkalan että viljellyn kalan osalta pääosa tuotannosta toimitetaan kauppoihin tai maakunnan ulkopuolelle ns. pyöreänä, perattuna tai fileenä. Varsinaista jalostusta tehdään alle kymmenessä yrityksessä, jotka ovat pääosin muutaman henkilön työllistäviä mikroyrityksiä. Tukea yritystoiminnan kehittämiseen on saatavissa ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmien yhteydessä toimivista kalatalousryhmistä – tukimahdollisuus ei ole kuitenkaan realisoitunut jalostusasteen merkittävänä nousuna. 

Kuva: Lapin materiaalipankki, Photokrafix.
Yhtenä alan ongelmana niin kaupallisessa kalastuksessa kuin kalanjalostuksessakin on alan yrittäjien vähäinen määrä, koulutetun työvoiman saatavuus ja tätä kautta alan jatkuvuus. Lapissa kalatalouden perustutkinnon voi suorittaa ammattiopisto Lappian Kemin toimipisteessä – koulutuksessa voi suuntautua esim. kalastukseen tai kalanjalostukseen. Lapin ammattiopistossa (Lao) Rovaniemellä voi kalanjalostukseen perehtyä elintarvikejalostajan ammattitutkinnon yhteydessä. Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa (SAKK) voi luonto- ja ympäristöalan ammattitutkintoon liittyen perehtyä kalastukseen ja kalan käsittelyyn.

Lyhytkursseista uutta pontta toimintaan


Lapin ammattikorkeakoulussa selvitetään tällä hetkellä tarvetta tarjota elinkeinokalatalouden opintojaksoa ainakin maaseutualan opiskelijoille. Lappia ja SAKK tarjoavat myös kalatalouden lyhytkursseja niin hankkeisiin liittyen kuin tarvittaessa maksullisena koulutuksenakin. Yritykset voivat vuokrata tiloja tuotekehitykseen ja pienimuotoiseen tuotantoon ainakin SAKK:sta Toivoniemeltä ja Lao:lta Rovaniemeltä. Jatkossa oppilaitosten yhteistyötä ja tarjonnan markkinointia tullaan edelleen tiivistämään muun muassa maaseutuklusterin osaamisen keskusvaraamon tarjoamien palveluiden kautta. Lisätietoja maaseutuklusterin osaamisen kehittämisestä Anne-Mari Väisäseltä (anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi, 040 775 1893). 

Kuva: Lapin materiaalipankki, Photokrafix.
Perustuote, lappilainen sisävesikala, on laadultaan hyvä ja sille on kysyntää. Potentiaalia saaliin ja jalostuksen lisäämiseen löytyy Lapista. Alalle on saatavilla myös EU-tukia sekä koulutusta ja osaamista omasta maakunnasta – laulun sanoja mukaillen potentiaalisille uusille yrittäjille voisi todeta no mikä ettei!


Kirjoittaja on Lapin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Petri Muje
petri.muje@lapinamk.fi, 040 768 6502

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti